Om arkidata as

ArkiData AS er et aksjeselskap stiftet august 2000 som driver salg og utvikling av programvare for måling av effektivitet og saksbehandlingstid i byggesaker.

Daglig leder er sivilarkitekt Bengt Næspe.

Vårt formål er å levere kontortekniske og administrative tjenester, utvikle og selge programvare og styringssystemer for ledelsesinformasjon og nøkkeltallsmålinger og tilhørende salg av konsulenttjenester. 

Vårt hovedprodukt ByggSak-Rapport brukes i dag av flere kommuner over hele landet.

ArkiData AS
Org.nr: 982 339 227