Artikler om ByggSak-Rapport

Demoversjon for testing på egen PC

Vi har nå tilrettelagt en mulighet for å teste alle funksjoner i ByggSak-Rapport 5.1  på en egen PC, uavhengig av kommunens server og uavhengig av en integrasjon med sak/arkiv systemet deres. Dette er en kjapp mulighet til å få full oversikt over all funksjonalitet i ByggSak-Rapport.

Les artikkelen for mer informasjon og finn en detaljert veiledning til nedlasting.

Hva er nytt i ByggSak-Rapport 5?

Det er lagt mye arbeid i den nye utgaven av ByggSak-Rapport og vi er svært fornøyd med resultatet. En av de viktigste endringene er at programmet har fått oppdaterte søknadstyper i henhold til den nye plan- og bygningsloven. Vi introduserer også flere nye statistikker som viser utvikling over tid.

Fortsett til artikkelen for å lese mer om hva som er nytt i ByggSak-Rapport 5!

Standard for saksbehandlingstid

Styring av egne saker

Saksbehandlere kan nå lagre egne tabelloppsett i datautforsker med lister som viser all staus på egne saker, forfallsdato, dager igjen til forfall etc.

ByggSak-Rapport er klar til nedlastning

Versjon 4.0 av ByggSak-Rapport kan nå lastes ned for utprøving i egen kommune i 2 måneder. Ved behov for lenger utprøving, kan dette avtales med oss. Demo versjonen er en fullversjon med all funksjonalitet for kobling mot eget sak/arkivsystem eller for å registrere data direkte i programmet. Kontakt oss for nærmere avklaringer og for å få forlenget lisensen. Se en presentasjon av programmet ved å klikke byggsak-rapport i hovedmenyen

Sider

Abonner på Artikler om ByggSak-Rapport