Bærum kommune er pilotkommune mot ACOS WebSak

ArkiData samarbeider nå med ACOS om en integrasjon mellom ByggSak Rapport og ACOS WebSak i Bærum kommune. Denne integrasjonen vil være på plass om kort tid og forutsettes testet i andre pilotkommuner.

Bærum kommune er av KS kåret til en av de fremste kommune i landet i forhold til rutiner for saksbehandling, strategisk ledelse og IKT. ArkiData har vært så heldige å kunne samarbeide med Bærum kommune siden ”Nøkkeltallprosjektet” i 2003 (se artikkel om "standard for saksbehandlingstid")

Vi er også svært fornøyd med samarbeidet med ACOS så langt. Dette lover godt for nye muligheter og nye funksjoner i tiden framover.