ByggSak-Rapport er klar til nedlastning

Versjon 4.0 av ByggSak-Rapport kan nå lastes ned for utprøving i egen kommune i 2 måneder. Ved behov for lenger utprøving, kan dette avtales med oss. Demo versjonen er en fullversjon med all funksjonalitet for kobling mot eget sak/arkivsystem eller for å registrere data direkte i programmet. Kontakt oss for nærmere avklaringer og for å få forlenget lisensen. Se en presentasjon av programmet ved å klikke byggsak-rapport i hovedmenyen

survey