ByggSak-Rapport Styringsinfo

Se utskriftsvennlig utgave

Hei,

Dette nyhetsbrevet sendes ut til våre eksisterende kunder, tidligere kunder og kontaktpersoner som har vært i dialog med oss hos ArkiData.

Vi vil gjerne informere om det nyeste tilskudd til vår ByggSak-Rapport familie.

ByggSak-Rapport Styringsinfo

Vi kan nå presentere ByggSak-Rapport Styringsinfo, en webapplikasjon som viser styringsinformasjon om byggesakbehandlingen i form av et instrumentpanel med oversikt over trender for produksjon, tidsbruk, tidsoverskridelser og kvaliteten på registreringer.

ByggSak-Rapport Styringsinfo

Mens ByggSak-Rapport gir dybdeinformasjon, med grafer, tabeller og rapporter for å dokumentere sakproduksjonen i etterkant av en tidsperiode, gir Styringsinfo ledelsesinformasjon for både leder og saksbehandler for å styre framtidig utvikling. Både leder og saksbehandler får rask, umiddelbar og oppdatert oversikt over status og trender.  

Leder kan være proaktiv for å styre ressursene, unngå overskridelser, fange opp uheldige utviklinger og sørge for at avdelingen jobber mest mulig effektivt totalt. Ved sykdom og ferieavikling kan det settes inn nødvendige tiltak for å hindre at noe stopper opp. Dersom det settes inn tiltak for å effektivisere driften, kan resultatene avleses umiddlebart. 

Dette kan sammenlignes litt med instrumentpanelet i en bil; panelet gir nødvendig informasjon for å unngå fartsoverskridelser, kjøre bilen tom for olje eller bensin, og ellers sørge for at alt fungerer som det skal.

Saksbehandler får god oversikt over egen produksjon og kan effektiv unngå at noen saker blir liggende for lenge. Forfallslisten gir full oversikt over alle saker under behandling og gjenværende tid innen fristene utløper. Alt tilgjenglig til enhver tid med noen få tasteklikk uten noen vanskelige prosedyrer.

Styringsinfo kan enkelt integreres med eksisterende installasjoner av ByggSak-Rapport 5. Applikasjonen kan også benyttes helt uavhengig av ByggSak-Rapport.

Finn ut mer om Styringsinfo:
Bestill demo | Les mer

Introduksjonstilbud på Styringsinfo

Vi ønsker å tilby alle våre kunder som allerede benytter ByggSak-Rapport en gratis lisens på Styringsinfo ut 2014.

Kontakt oss på post@arkidata.no  for å gjøre krav på tilbudet.

Hva skjer fremover

Det er kanskje de av dere som synes vår utvikling går sent, men vi er et lite firma med få ressurer som ønsker å kvalitetsikre det vi gjør og bruke den tiden som er nødvendig. 

Vi planlegger en del nytt for neste versjon av ByggSak-Rapport, blant annet ferdige rapporter fra ByggSak-Rapport for rapportering til KOSTRA og andre myndigheter. Følg med for flere nyheter i tiden fremover!

--

Med vennlig hilsen,
ArkiData AS

survey