Hvordan distribuere tilkoblingsopplysninger for databasen?

ByggSak-Rapport 5.x:

Tilkoblingsopplysninger som blir konfigurert i programmet spares i en tekstfil kalt user.config på brukerens profil:

%APPDATA%\ArkiData\ByggSak-Rapport\bsakrapp.exe_Url_[kode]\[versjonsnummer]

Alle konfigurasjonsopsjoner kan derimot overstyres i filen bsakrapp.exe.config som finnes i programkatalogen (vanligvis %PROGRAMFILES%\ArkiData\ByggSak-Rapport). For å bruke de samme tilkoblingsopplysninger for alle brukere av programmet, kopier innstillingene ProviderConnection og ProviderName fra en allerede eksisterende user.config - eller opprett nye instillinger i seksjonen <userSettings> for bsakrapp.exe.config som illustrert her:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
      [...]
    </configSections>
    <userSettings>
        <ArkiData.ByggSakRapport.Preferences>
            <setting name="ProviderConnection" serializeAs="String">
                <value>Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=byggsak5;Integrated Security=True</value>
            </setting>
            <setting name="ProviderName" serializeAs="String">
                <value>System.Data.SqlClient</value>
            </setting>
        </ArkiData.ByggSakRapport.Preferences>
    </userSettings>
</configuration>

Innstillingen ProviderConnection tar en standard ADO tilkoblingsstreng, og ProviderName er driverbiblioteknavnet - vanligvis enten "System.Data.SqlClient" eller "System.Data.OracleClient".

Tilpass teksten mellom plassholderne <value>...</value> i forhold til ditt behov. 

ByggSak-Rapport 4.x:

Tilkoblingsopplysningene spares i en fil kalt client.config under mappen på brukerens profil:

%APPDATA%\ArkiData\ByggSak-Rapport

Filen client.config blir opprettet lokalt på en datamaskin først etter en vellykket pålogging i ByggSak-Rapport, men kan deretter kopieres til profiler på andre maskiner. Filen kan også plasseres tilsvarende under brukernavnet ”Alle brukere” (WinXP) eller ”Felles” (Win7/Vista). Dersom client.config ikke finnes for brukerens profil, vil programmet sjekke i fellesprofilen.)

Alternativt kan brukeren selv bla etter en client.config fil å hente opplysningene fra med ”Åpne”-knappen i tilkoblingsdialogen. Dette kan kombineres med instrukser til brukerne om å finne filen på en nettverksressurs eller lignende. Etter vellykket tilkobling blir opplysningene tatt vare på i den lokale filen (som nevnt over), så oppgaven blir en engangsoperasjon.

Produkter: 
ByggSak-Rapport
survey