Installasjon av innsynsmodulen blir avbrutt med melding om feil?

Dersom oppsettet av innsynsmodulen ikke kan fullføres er det ofte på grunn av at feil opplysninger er gitt i veiviseren. Les installasjonsloggen for å identifisere hvilken feil som har oppstått. Noen av de vanligste kan du finne løsning på her:

"One or more dependent tables were not found..."

Feilmeldingen indikerer at de forventede tabeller i arkivsystemet ikke finnes i den databasen som er oppgitt. Sjekk aller først at navnet på databasen eller databasevertens nettverksnavn er korrekt.

Det kan også være andre grunner til at denne feilmeldingen dukker opp. De vanligste problemene er:

  • Feil navn på arkivsystemets bruker (dvs. eier av tabellene el. database schema).
    Navnet må være oppgitt nøyaktig slik det fremstår i databasen, og det er forskjell på store og små bokstaver.
  • (Oracle) arkivsystemet benytter andre namespace enn de som er oppgitt som standard.
    Hvilke namespace som benyttes kan identifiseres for arkivsystemets schema, og oppgis i veiviseren i forbindelse med opprettelsen av databasebrukeren for ByggSak-Rapport (klikk på knappen "Avansert...")
Produkter: 
ByggSak-Rapport
survey