Ofte Stilte Spørsmål

Ved førstegangsoppsett av ByggSak-Rapport innsynsmodul blir modulens oppslagsregistere installert med et standard sett kategorikoder for det valgte arkivsystem. I noen tilfeller passer ikke disse verdiene med de faktiske koder som kommunen bruker til sin arkivering, og dette viser seg gjerne i form av tomme rapporter eller manglende saksopplysninger i ByggSak-Rapport. 

ByggSak-Rapport innsynsmodul kan tilpasses for særegne kategorikodeoppsett ved hjelp av det medfølgende konfigurasjonsverktøy for installasjon og vedlikehold av innsynsmodul. Dette gjelder spesielt de nye søknadskategoriene i PBL som hver kommune må legge inn selv.

Last ned veiledningen vedlagt nedenfor, som gjennomgår prosessen trinn for trinn.

Dersom oppsettet av innsynsmodulen ikke kan fullføres er det ofte på grunn av at feil opplysninger er gitt i veiviseren. Les installasjonsloggen for å identifisere hvilken feil som har oppstått. Noen av de vanligste kan du finne løsning på her:

"One or more dependent tables were not found..."

Feilmeldingen indikerer at de forventede tabeller i arkivsystemet ikke finnes i den databasen som er oppgitt. Sjekk aller først at navnet på databasen eller databasevertens nettverksnavn er korrekt.

Det kan også være andre grunner til at denne feilmeldingen dukker opp. De vanligste problemene er:

 • Feil navn på arkivsystemets bruker (dvs. eier av tabellene el. database schema).
  Navnet må være oppgitt nøyaktig slik det fremstår i databasen, og det er forskjell på store og små bokstaver.
 • (Oracle) arkivsystemet benytter andre namespace enn de som er oppgitt som standard.
  Hvilke namespace som benyttes kan identifiseres for arkivsystemets schema, og oppgis i veiviseren i forbindelse med opprettelsen av databasebrukeren for ByggSak-Rapport (klikk på knappen "Avansert...")

Installasjon

ByggSak-Rapport 5.x:

Tilkoblingsopplysninger som blir konfigurert i programmet spares i en tekstfil kalt user.config på brukerens profil:

%APPDATA%\ArkiData\ByggSak-Rapport\bsakrapp.exe_Url_[kode]\[versjonsnummer]

Alle konfigurasjonsopsjoner kan derimot overstyres i filen bsakrapp.exe.config som finnes i programkatalogen (vanligvis %PROGRAMFILES%\ArkiData\ByggSak-Rapport). For å bruke de samme tilkoblingsopplysninger for alle brukere av programmet, kopier innstillingene ProviderConnection og ProviderName fra en allerede eksisterende user.config - eller opprett nye instillinger i seksjonen <userSettings> for bsakrapp.exe.config som illustrert her:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
      [...]
    </configSections>
    <userSettings>
        <ArkiData.ByggSakRapport.Preferences>
            <setting name="ProviderConnection" serializeAs="String">
                <value>Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=byggsak5;Integrated Security=True</value>
            </setting>
            <setting name="ProviderName" serializeAs="String">
                <value>System.Data.SqlClient</value>
            </setting>
        </ArkiData.ByggSakRapport.Preferences>
    </userSettings>
</configuration>

Innstillingen ProviderConnection tar en standard ADO tilkoblingsstreng, og ProviderName er driverbiblioteknavnet - vanligvis enten "System.Data.SqlClient" eller "System.Data.OracleClient".

Tilpass teksten mellom plassholderne <value>...</value> i forhold til ditt behov. 

ByggSak-Rapport 4.x:

Tilkoblingsopplysningene spares i en fil kalt client.config under mappen på brukerens profil:

%APPDATA%\ArkiData\ByggSak-Rapport

Filen client.config blir opprettet lokalt på en datamaskin først etter en vellykket pålogging i ByggSak-Rapport, men kan deretter kopieres til profiler på andre maskiner. Filen kan også plasseres tilsvarende under brukernavnet ”Alle brukere” (WinXP) eller ”Felles” (Win7/Vista). Dersom client.config ikke finnes for brukerens profil, vil programmet sjekke i fellesprofilen.)

Alternativt kan brukeren selv bla etter en client.config fil å hente opplysningene fra med ”Åpne”-knappen i tilkoblingsdialogen. Dette kan kombineres med instrukser til brukerne om å finne filen på en nettverksressurs eller lignende. Etter vellykket tilkobling blir opplysningene tatt vare på i den lokale filen (som nevnt over), så oppgaven blir en engangsoperasjon.

Installasjonen består av et antall valgfrie programkomponenter, bl.a. utvidet dokumentasjon og administrative verktøy. Installasjonstypen avgjør hvilke av disse komponentene som blir installert på maskinen.

 • Vanlig
  Anbefales for vanlige brukere.Installerer kun klientapplikasjonen for ByggSak-Rapport, sammen med de nødvendige støtte- og systemfiler, til standard lokasjon på harddisken.
 • Tilpasset
  Åpner for egentilpasset utvalg av programkomponenter, samt endring av lokasjon programmet installeres til.
 • Fullstendig
  Anbefales for IT-personell eller superbruker. Installerer samtlige programkomponenter til standard lokasjon.

Vær oppmerksom på at støtteverktøy for installasjon og vedlikehold av ByggSak-Rapport sin Innsynsmodul for Elektronisk Arkivsystem ikke er inkludert i en Vanlig installasjon. Verktøyet er i hovedsak er beregnet for IT-personell, så velg Fullstendig eller Tilpasset installasjon for å inkludere denne komponenten.

Rapporter og statistikker

Skriv ut statistikker fra hovedmenyen for "Statistikk" øverst og velg "Send til" - "Standardskriver". Her kan du også velge om du vil spare statistikken som en bildefil, eller kopiere bildet til utklippstavlen for innliming i andre dokumenter som Word, Powerpoint e.l.

Trolig er ingen saksbehandlere blit lagt til i utvalget for statistikken. Finn knappen "Endre utvalg…" på verktøylinjen og velg alle saksbehandlere du vil ha med i statistikken. Dersom du samtidig legger til opsjonen "Bruk dette utvalget som standard", vil programmet huske utvalget og automatisk ta det i bruk neste gang du legger til en statistikk som baserer seg på saksbehandlere.