ByggSak-Rapport

Arkfanesamling1

Overblikk

ByggSak-Rapport er vår programvareløsning for styring og rapportering av kommunens produksjon av byggesaker. 

Rapportering

Rapport med statistikkProgrammet kan generere skreddersydde rapporter fra en mengde predefinerte statistikker. Disse kan vise utvikling over tid, for en valgt periode eller frem til i dag. Man kan velge hvilke utvalg som skal være med i rapportene, samt tidsperiode og intervall (for utvikling over tid). Rapportene kan lagres , og individuelle statistikker kan skrives ut eller sendes til utklippstavlen. Rapportene gir full oversikt over produksjonen, forhold til tidsfrister m.m. og er egnet både til egenrapportering og rapportering til KOSTRA eller politiske utvalg. Statistikkene er utviklet i tett samarbeid med kommunene og Direktoratet for Byggkvalitet.

Styring

Styring og saksdetaljerI den integrerte styringsdelen får enhetsleder og hver saksbehandler full oversikt over egne og avdelingens saker. Tabellen viser en del basisinformasjon om byggesakene; som saksnummer, saksbehandler, søknadstype, bygningstype, tiltak m.m., samt tidsfrister og tidsbruk. Kolonnene kan grupperes, sorteres og filtreres etter ønske og tabelloppsettene kan spares og hentes frem igjen ved behov. Dette gir en unik og oversiktlig styring for avdelingen og for hver saksbehandler.

Benchmarking

Nøkkeltall for sammenligning av saksbehandlingen i kommunene beregnes av innrapporterte data. Innrapporteringen utføres enkelt i programmet og kun på kommunens initiativ (deltagelse i benchmarkingen er frivillig).

Fleksibilitet

Data leses fra kommunens sak-/arkivsystem, men programmet kan også brukes som et frittstående sakregister uten et slikt system.