Styringsinfo

Arkfanesamling1

Overblikk

ByggSak-Rapport Styringsinfo er en webapplikasjon som viser styringsinformasjon om byggesakbehandlingen i form av et instrumentpanel. Informasjonen er egnet for både ledere og saksbehandlere og gir oversikt over trender for produksjon, tidsbruk, tidsoverskridelser og kvaliteten på registreringer.

I tillegg kan saksbehandlere spesielt dra nytte av forfallslisten, som gir oversikt over saker under behandling med tilhørende tidsfrister.

Styringsinfo kan enkelt integreres med eksisterende installasjoner av ByggSak-Rapport 5. Applikasjonen kan også benyttes helt uavhengig av ByggSak-Rapport.

Gratis demo

Få en gratis 60-dagers demoversjon. Klikk her for å bestille.

survey