Instruksjonsvideo

ByggSak-Rapport

Bruk av rapporter

Lage en rapport

Lær hvordan du starter en ny rapport i ByggSak-Rapport 4.

Arbeide med rapporter
Se datagrunnlaget for rapporter
Lagre en rapport til egen fil

Datautforskeren

Bruke saksdatautforskeren
Gruppere og filtrere saker

Finne alle saker med forfallsdato og tid til forfall for en saksbehandler.

Sortere data og lagre tabelloppsett

Viser hvordan data kan sorteres i stigende og synkende rekkefølge. Viser hvordan tabelloppsett kan lagres til senere bruk.

Finne feilregistrerte saker

Viser hvordan feilregistrerte saker blir identifisert i datautforsker og tabellfunksjon.

Frittstående versjon

Starte frittstående versjon
Konvertering
Lese rapporter og data fra xml.fil
survey