Versjonshistorikk

Her finner du en kronologisk oversikt over nyheter og endringer i utgivelsene for alle produkter.

Gå til nedlastinger for å hente siste versjon av programvare og dokumentasjon.

ByggSak-Rapport 5.26

Dette er en vedlikeholdsoppdatering som legger til nye typekategorier.

bsakrapp.exe v5.2.6849.21114

 • Ny søknadskategori "Eiendomsdeling - 3 uker"
Publisert: 02.10.2018

ByggSak-Rapport 5.25

Dette er en vedlikeholdsoppdatering som legger til nye typekategorier og retter opp feil i programmet.

bsakrapp.exe v5.2.6563.22022

 • Nye søknadstyper og tiltak
 • En programfeil som kunne oppstå etter nyinstallasjon er blitt utbedret
 • En programfeil som kunne oppstå ved databasetilkobling for enkelte installasjoner i Windows 10 er rettet opp
Publisert: 24.01.2018

ByggSak-Rapport 5.20

Dette er en vedlikeholdsoppdatering. Ingen nye funksjoner er blitt lagt til.

bsakrapp.exe v5.1.5781.38839

 • Nye søknadstyper og tiltak
 • Oppdaterte tidsfrister
Publisert: 02.11.2015

ByggSak-Rapport 5.17

Dette er en vedlikeholdsoppdatering som utbedrer feil og mangler innrapportert siden forrige versjon. Ingen nye funksjoner er lagt til, men følgende meldinger er blitt utbedret:

bsakrapp.exe v5.1.4858.33363

 • #328: Integrert feilrapportering over Internett virker ikke. (Opsjonen er blitt deaktivert inntil videre.)
 • #329: Programfeil oppstår ved sparing av tilpassede tabellvisninger i datautforskeren når Layouts-mappen mangler.
 • #331: Statusindikatorene for tidsfrist kommer ikke med på utskrift/eksport av tabellen i datautforsker. (Merk: "lampene" finnes nå i en separat kolonne. Kolonnen kan legges til med kolonnevelgeren dersom den ikke allerede er synlig.)
 • #333: Programfeil oppstår ved oppstart i det programmet undersøker om nye utgivelser er tilgjengelig fra nettsiden.
 • Utvalgsargumentet for statistikker som viser utvikling over tid er nå basert på søknadstyper.
 • Titler og beskrivelser på statistikker er forenklet og bruker samme terminologi.

srvconfg.exe v1.2.4858.33365

 • #330: Feilmeldingen ORA-01918 ("User does not exist") forhindrer oppsett av innsynsmodulen i Oracle.
Publisert: 19.04.2013

ByggSak-Rapport 5.15

bsakrapp.exe v5.1.4577.19204:

 • Eliminert advarselen "Denne raden er fjernet fra en tabell og inneholder ingen data…" som kunne dukke opp i forbindelse med sletting av saker i frittstående versjon, selv om feilmeldingen ikke hadde noen praktisk betydning.
 • Fikset sorteringen av nyheter i åpningsbildet, hvor nye artikler i blant havnet til slutt i listen.
Publisert: 13.07.2012

Sider

survey