Versjonshistorikk

Her finner du en kronologisk oversikt over nyheter og endringer i utgivelsene for alle produkter.

Gå til nedlastinger for å hente siste versjon av programvare og dokumentasjon.

ByggSak-Rapport 5.14

Endringer i ByggSak-Rapport v5.14

bsakrapp.exe v5.1.4560.10103:

 • Ny varsling i programmet når programoppdateringer blir offentliggjort på våre websider.
 • Korrigert tilfellet der negativ verdi vises i kolonnen for kommunens tidsbruk når en sak er blitt returnert og mottatt komplett, men vedtak ennå ikke fattet. 
 • Fikset problemet "Det er ugyldige data på rotnivå. Linje 1, plassering 1".
 • Fikset problemet "Finner ikke en del av banen…" i forbindelse med begrenset filtilgang på terminalklienter.
 • Fikset problemet "Denne raden er fjernet fra en tabell og inneholder ingen data…" i forbindelse med sletting av saker i frittstående versjon.
 • Fikset problem med registrering av aller første sak/saksbehandler i en ny, tom frittstående database.
 • Fikset problem med sirkulær validering som oppstod i forbindelse med forsøk på å korrigere ugyldige datoverdier på en sak i frittstående versjon.
 • Korrigert oppførsel av lagringspåminnelsen ved lukking av tabellvinduet når data er blitt endret i frittstående versjon.
 • Forbedret og utvidet validering av nye verdier ved registrering eller endring av saker i både skjema og tabell (frittstående versjon).

srvconfg.exe v1.2.4560.10104:

 • Fikset problem med redigering av verdier i seksjonen "Felles programalternativer".
Publisert: 26.06.2012

ByggSak-Rapport 5.13

Endringer i ByggSak-Rapport v5.13

bsakrapp.exe v5.1.4462.22809:

 • Ny dialog for enklere tilgang til programalternativer.
 • Brukerens programkonfigurasjonsdata spares nå til det flyttbare hjemmeområde.
Publisert: 20.03.2012

ByggSak-Rapport 5.12

OBS! Det anbefales å oppgradere vår innsynsmodul i forbindelse med denne versjonen av ByggSak-Rapport. Oppgraderingen kan utføres med veiviseren for oppsett av innsynsmodul i konfigurasjonsverktøyet.

Oppdateringer i ByggSak-Rapport v5.12:

 • Oppgradert innsynsmodul (versjon 1.2).
 • Mange forbedringer og feilkorrigeringer relatert til frittstående versjon (ByggSak-Rapport Stand-alone).
 • Nye funksjoner i konfigurasjonsverktøyet: systeminformasjon og felles programalternativer.
 • Enkelte programkonfigurasjonsdata er blitt omplassert og skal nå ikke kreve ekstraordinære tillatelser i filsystemet for enkelte brukere.
 • Forbedret respons og hastighet ved datatilgang.
Publisert: 12.03.2012

ByggSak-Rapport 5.04

Dette er en vedlikeholdsoppdatering som korrigerer enkelte sentrale funksjoner i ByggSak-Rapport 4 og 5. Vi anbefaler alle som ønsker fortsatt full utnyttelse av programmet å oppdatere snarest!

Oppdateringer i ByggSak-Rapport v5.04:

 • NYHET - Ny, brukervennlig forhåndsvisningsdialog for utskrift og eksport av datatabellen. Gir nå mulighet for eksport til bl.a. MS Excel, PDF og diverse tekstformat.
 • NYHET - Utvidet filternedtrekksmeny for lettere utvalg av mer enn en sakskategori i datatabellen.
 • Fjernet/endret visse grunnleggende forutsetninger i statistikkene, f.eks. differensiert behandling av "meldinger" (som ikke lenger er relevant i ny PBL). 
 • Oppdatert sentral innrapporteringsfunksjon i henhold til nye webtjenester på server.
 • Korrigert en feil forbundet med lesing av saksbehandlerdata fra vår innsynsmodul.
 • Korrigert en mangel forbundet med konvertering/import av data i frittstående database (ByggSak-Rapport Stand-alone).
 • …pluss et antall generelle, mindre utbedringer.

OBS! Det er ikke nødvendig å reinstallere vår innsynsmodul for denne versjonen dersom ByggSak-Rapport v4.x eller nyere allerede er installert.

Publisert: 24.10.2011

ByggSak-Rapport 5.0

Oppdateringer i ByggSak-Rapport v5.0:

 • NYHET - Oppdaterte søknadstyper i henhold til retningslinjer gitt ved ny lovgivning.
 • NYHET - Grafer som viser utvikling over tid.
 • NYHET - Sentral innrapportering av nøkkeltall.
 • NYHET - Støtte for flerbruksmiljø i kommuner uten eget arkivsystem ("frittstående modus").
 • Vi har også utført en del generelle forbedringer i brukergrensesnittet som bl.a. gir enklere tilgang til flere av programmets funksjoner.
Publisert: 23.08.2011

Sider

survey