Versjonshistorikk

Her finner du en kronologisk oversikt over nyheter og endringer i utgivelsene for alle produkter.

Gå til nedlastinger for å hente siste versjon av programvare og dokumentasjon.

ByggSak-Rapport 4.0.120

Oppdateringer i ByggSak-Rapport v4.0.120:

Anmerkning for eksisterende brukere av ByggSak-Rapport4:
Det er ikke nødvendig å oppdatere programmet dersom de omtalte oppdateringene ikke angår deres situasjon.

  • Denne versjonen inneholder en utbedret utgave av vårt Konfigurasjonsverktøy, som er blitt korrigert for feil og problemer vi har fått innrapportert siden forrige versjon.
  • En feil oppdaget i innsynsmodulen for EDB Sak & Arkiv/K2000 eSak på Microsoft  SQL Server er blitt fikset. (Kjør "sett opp innsynsmodul" i Konfigurasjonsverktøyet på nytt for å installere nyeste versjon.)
  • Nyhet - Innsynsmodul for Software Innovation DocuLive på Microsoft SQL Server.
Publisert: 11.12.2009

ByggSak-Rapport 4.0.116

Endringer i denne versjonen:

  • Enkelte tiltaksarter hadde fått feil navn i programmet. Dette er nå korrigert.
  • Nyhetsoppdateringen i velkomstbildet reflekterer nå "siste nytt" på våre websider og oppdateres automatisk.
Publisert: 16.09.2009

ByggSak-Rapport 4.0.110

Endringer i denne versjonen:

  • Nyhet - Mulighet for å spare og fremkalle egne tabelloppsett i datautforsker
  • Nyhet - Kolonner for visning av tidsfrist og gjenværende antall dager til fristen utløper
  • Forbedret deteksjon av endringer og bedre tilbakemelding ved redigering av saker [stand-alone]
  • Reinkarnert manglende dialog for redigering av saksbehandlere [stand-alone]
Publisert: 27.08.2009

ByggSak-Rapport 4.0.105

Endringer i denne versjonen:

  • Fikset et problem med databasekonvertering fra v1.9x i tilfeller hvor saksopplysningene ikke er fullstendige.
Publisert: 05.06.2009

Sider

survey