Betingelser og vilkår for bruk

1. Vilkår

Ved tilgang på dette nettstedet, aksepterer du å være bundet av disse betingelser og vilkår for bruk, alle gjeldende lover og forskrifter, og samtykker i at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Om du ikke er enig med noen av disse betingelsene, er du ikke berettiget til å benytte eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett og lov om varemerking.

2. Brukstillatelse

(a) tillatelse gis til midlertidig å laste ned én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på ArkiData AS nettsted for personlig, ikke-kommersiell forgjengelig bruk. Dette er en innvilgelse av lisens, ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:
    (i) endre eller kopiere materiale;
    (ii) bruke materialet til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersielle eller ikke-kommersiell);
    (iii) forsøke å dekompilere eller foreta reversert utvikling av programvare som finnes på ArkiData AS nettsted;
    (iv) fjerne opphavsrett eller andre proprietære merknader fra materialer, eller
    (v) overføre materiale til en annen person eller "speile" materialet til en annen server.
(b) Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom du bryter noen av disse restriksjoner og kan sies opp av ArkiData AS når som helst. Ved opphørt visning av disse materialene, eller ved terminering av denne lisens, må du ødelegge nedlastet materiale i din besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på ArkiData AS nettsted er forutsatt som det fremstår. ArkiData AS gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og opphever alle andre garantier, inkludert og uten begrensning, implisitte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Videre, ArkiData AS garanterer ikke og gir ingen representasjoner vedrørende nøyaktighet, sannsynlig resultat, eller påliteligheten ved bruk av materialet på sitt nettsted eller på annen måte tilknyttes slike materialer eller på andre nettsteder knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Under ingen omstendigheter skal ArkiData AS eller selskapets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert og uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller grunnet driftsavbrudd) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialer på ArkiData AS sin nettside, selv om ArkiData AS eller autorisert representant for ArkiData AS har fått muntlig eller skriftlig beskjed om muligheten for slike skader. Ettersom enkelte jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på stilltiende garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskade eller tilfeldige skader, kan disse begrensningene ikke gjelder for deg.

5. Revisjoner og trykkfeil

Materialene som vises på ArkiData AS nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. ArkiData AS garanterer ikke at noen av materialene på sin nettside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. ArkiData AS kan gjøre endringer i innholdet på sin nettside som helst uten varsel. ArkiData AS forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialene.

6. Lenker

ArkiData AS har ikke gjennomgått samtlige områder knyttet til nettsteder på Internett og er ikke ansvarlig for innholdet på en slik lenket hjemmeside. Inkludering av noen kobling innebærer ikke en godkjenning fra ArkiData AS av nettstedet. Bruk av enhvert slik lenket nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Modifikasjoner i nettstedets vilkår for bruk 

ArkiData AS kan revidere disse vilkårene for bruk på sin nettside når som helst uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du være bundet av den da gjeldende versjonen av disse vilkårene for bruk.

8. Lovvalg

Eventuelle krav om ArkiData AS nettsted skal være underlagt lovene i Norge uten hensyn til konflikt i lovens forskrifter.

survey